Štosování drážek

Výroba vnitřních drážek
 
-  od 5P9 až do dle požadavku a možnosti